Triple L Certification
Triple L Certification: een Leven Lang Leren voor opleiders, cursisten en opdrachtgevers.

Triple L Certification

Triple L Certification: gespecialiseerd in een Leven Lang Leren voor opleiders, cursisten en opdrachtgevers.

"Zeggen wat je doet en doen wat je zegt."

Triple L Certification gaat na of bedrijven hun belofte na komen.

Op papier is het allemaal goed voor elkaar, maar is dat ook het geval in de praktijk? Op die vraag geeft Triple L Certification antwoord. Door keurmerken te beheren, bedrijven te toetsen en transparant te zijn in de werkmethoden is een certificaat van Triple L Certification waardevol voor iedere organisatie en opdrachtgever.

Triple L Certification certificeert op bedrijfsniveau, persoonsniveau en opleidingsniveau. Dat houdt in dat wij op bedrijfsniveau certificaten afgeven, waarin onder andere procedures, kwaliteitseisen en veiligheidsverwachtingen zijn getoetst. Voor persoonscertificering richten we ons op het kennis- en vaardigheidsniveau. Daarbij beheren wij eind- en toetstermen, is er de mogelijkheid een itembank/vragenbank in te richten en wordt er samengewerkt met een onafhankelijke exameninstelling voor het uitvoeren van theorie-, CBT- en praktijkexamen. Het onderdeel opleidingscertificering richt zich vooral op de eisen en verwachtingen die er aan een opleiding kan worden gesteld. Triple L Certification controleert of de opleiding voldoet aan de gestelde normen.

Door de praktische en transparante manier van werken kunnen bedrijven en consumenten vertrouwen op de keurmerken en certificaten van Triple L Certification.