Triple L Certification
Triple L Certification: een Leven Lang Leren voor opleiders, cursisten en opdrachtgevers.

Triple L Certification

Triple L Certification: gespecialiseerd in een Leven Lang Leren voor opleiders, cursisten en opdrachtgevers.

"Zeggen wat je doet en doen wat je zegt."

Die kreet is wel bekend. Triple L Certification gaat na of bedrijven hun belofte na komen.

Op papier is het allemaal goed voor elkaar, maar wat is de praktijk? Op die vraag geeft Tripple L Certification antwoord. Door keurmerken te beheren, bedrijven te toetsen en transparant te zijn in de werkmethoden is een certificaat van Tripple L Certification waardevol voor iedere organisatie en opdrachtgever.

Triple L Certification certificeert op bedrijfsniveau, persoonsniveau en opleidingsniveau. Dat houdt in dat op bedrijfsniveau certificaten afgegeven worden, waarin onder andere procedures, kwaliteitseisen en veiligheidsverwachtingen zijn getoetst. Voor persoonscertificering richten we ons op het kennis- en vaardigheidsniveau. Daarbij worden eind- en toetstermen beheerd, is er de mogelijkheid een itembank/vragenbank in te richten en wordt er samen gewerkt met een onafhankelijke exameninstelling voor het uitvoeren van theorie- (CBT-) en praktijkexamen. Het onderdeel Opleidingscertificering richt zich vooral op de eisen en verwachtingen die er aan een opleiding kan worden gesteld. Triple L Certification controleert of de opleiding voldoet aan de gestelde norm.

Door de praktische en transparante  manier van werken kunnen bedrijven en consumenten vertrouwen op de keurmerken en certificaten van Triple L Certification.