Triple L Certification
Triple L Certification: een Leven Lang Leren voor opleiders, cursisten en opdrachtgevers.

Bedrijfscertificering

"Zeggen wat je doet en doen wat je zegt."

Triple L Certification gaat na of bedrijven hun beloftes nakomen.

Bedrijven met een Triple L Certificaat zijn getoetst en voldoen aan de gestelde normen. Speciaal voor opleiders is er een erkenningsregeling opgesteld. Volg je een opleiding bij of doe je zaken met een gecertificeerde opleider? Dan kan je ervan uitgaan dat het goed zit!

Gecertificeerde opleiders:

  • zijn betrouwbare partijen.
  • hebben deugdelijk lesmateriaal.
  • doen wat ze beloven.
  • stellen de klant voorop.
  • verbeteren voortdurend.
  • hanteren de algemene voorwaarden van Triple L Certification.

Complete certificeringsvoorwaarden zijn terug te vinden bij de downloads.

Na een geslaagde initiële audit ontvangt de opleider het certificaat van Triple L Certification. Jaarlijks vindt een verlengingsaudit plaats. Indien daar aanleiding voor is, worden tussentijdse controles uitgevoerd.