Triple L Certification
Triple L Certification: een Leven Lang Leren voor opleiders, cursisten en opdrachtgevers.

Persoonscertificering

Over welke kennis en vaardigheden moet een cursist beschikken? Is het niveau in voldoende maten aanwezig? En hoe wordt dat getoetst? Op deze vragen en meer geeft Triple L Certification antwoord. Door beheer van eind- en toetstermen, het ontwikkelen van examenvragen/-opdrachten en het inzetten van een onafhankelijk exameninstituut, wordt kennis en kunde erkend.

Triple L Certification is gespecialiseerd in computer based testing. Beheer van een itembank/vragenbank voor exameninstellingen (inclusief de achterliggende techniek) behoort tot de mogelijkheden. We werken met een beveiligd netwerk, updaten vragen en registreren kandidaten die voldoen aan de gestelde norm.