Triple L Certification
Triple L Certification: een Leven Lang Leren voor opleiders, cursisten en opdrachtgevers.

Opleidingscertificering

Waar moet een opleiding aan voldoen? Wat mag een cursist verwachten? Wat wordt er beloofd op voorhand? Lesmethodes, docenten en lesmateriaal worden getoetst door Triple L Certification. Pas als uit de praktijk blijkt dat een opleiding voldoet, wordt een certificaat uitgereikt.

Bij opleidingscertificering wordt specifiek aandacht besteed aan:

  • Lesmateriaal (boek, presentatie, handouts)
  • Didactische vaardigheden en kennis van de docent
  • Oefenmateriaal
  • Tussentijdse toetsing
  • Leslocatie
  • E-learning (indien van toepassing)

Als een opleiding wordt geboekt, moet deze doorgaan op de aangegeven datum en plaats. Hiervoor is het 'Altijd door garantie'-certificaat ontwikkeld. Triple L Certification controleert de opleiders die deze garantie verstrekken. Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of opleidingen inderdaad doorgaan op de datum die is voorgesteld, op het tijdstip en op de locatie die staat vermeld. De exacte controlepunten staan vermeld bij downloads.